qıpqırmızı

qıpqırmızı
sif.
1. Tünd-qırmızı, çox qırmızı, lap qırmızı. Qıpqırmızı alma. – . . Bu adamın üzü ətli, yanaqları qıpqırmızı, vücudu sapsağlam idi. A. Ş.. Qıpqırmızı don geyindi ellərim; Qaranlığı boğazlayıb doğdu gün. S. Rüst.. Qıpqırmızı kəsilmək – utanaraq üzü qızarmaq. Bu əsnada Kiçikbəyim içəri girdi, Vaqifi görüb utanaraq özünü itirdi. Qıpqırmızı kəsilib salam verdi. . Ç.. Qıpqırmızı olmaq (qızarmaq) – utanaraq, yaxud acıqdan, pərtlikdən, həyəcandan sifəti qızarmaq. Zavallının iztirabı artmışdı və üz-gözü qıpqırmızı olmuşdu. B. T.. Zeynəbin yanaqları qıpqırmızı qızarmışdı; ürəyi də əsirdi. Qant..
2. məc. dan. Tamamilə, apaçıq, açıqdanaçığa, qabacasına. Qıpqırmızı yalan.
3. zərf Həyasızcasına, utanmazcasına, yalandan. Qıpqırmızı üzünə durmaq. Qıpqırmızı danışmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • dan — is. Günün doğmasına azca qalmış havanın işıqlanması, sabah açılarkən günəşin üfüqdə ilk ağarması. Dan işığı. – Axşamın sirrini dan bilər. (Ata. sözü). Sübhün xəbərini gətirəndə dan; Yorğun dost gözləri halsız qapandı. M. D.. Dan atmaq – bax dan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pul — is. 1. Alğı satqı vaxtı qiymət ölçüsü kimi işlədilən metal və ya kağız parçası; bank bileti; ağca. Kağız pul. Xırda pul. – Yusif əmi hazır elədiyi pulu verib dedi ki, dəxi bundan savayı pulumuz yoxdur. C. M.. Pul çıxarmaq – pul əldə etmək, gəlir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lə’lgun — ə. və f. ləl kimi; qıpqırmızı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • misl — ə. kimi; bənzər, oxşar. Misli fəvvarə fəvvarə kimi; misli lalə lalə kimi, qıpqırmızı; misli ney ney kimi, tütək kimi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • albalı — is. Tündqırmızı rəngli, tumlu, şirəli giləmeyvə; gilənar. Albalı mürəbbəsi. Albalı ağacı. – Albalı ağacı meyvəli bitkilərdən olub, ən çox Zaqafqaziyada və Orta Asiyada becərilir. R. Əliyev Albalı rəngli – qıpqırmızı. Kiçikbəyim albalı rəngli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alma — 1. is. Müxtəlif çeşidləri və müxtəlif rənglərdə olan girdə, yaxud uzunsov meyvə. Alma öz ağacından uzağa düşməz. (Ata. sözü). Alma kimi – qıpqırmızı. <Gəlinin> yanaqları alma kimi qızarmışdı. Ç.. 2. «Almaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alovlu — sif. 1. Şiddətlə yanan, parlayan, alov çıxan. 2. məc. tənt. Hərarətli, atəşin, ehtiraslı, coşqun. Alovlu salamlar. Alovlu nitq. Alovlu sözlər. Alovlu baxışlar. // Hiddətdən qıpqırmızı olmuş. Bu halda <Toğrulun> alovlu gözləri Rəşid kişinin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bir — say. 1. 1 rəqəmi ilə işarə olunan sayın adı, miqdar saylarının ilk vahidi. Üçdən bir çıxmaq. Beşin üstünə bir gəlmək. // Miqdarca tək. Bir cilddən ibarət kitab. 2. Zərf mənasında. Bir yerdə, birgə, birlikdə. Çörəyi bir yedik. 3. Sif. mənasında.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bərqəsd — z. <fars. bər və ər. qəsd> Qəsdən, bilə bilə. Qarpızlarımız var ki, biri bir toğlu boyda. Kəsirsən qıpqırmızı. Elə bil içinə bərqəsd bal töküblər. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çəhrayısifət(li) — sif. Üzü, çöhrəsi çəhrayı olan. Çəhrayısifət, ucaboy qızın üzü əvvəlcə qıpqırmızı, bir an belə keçməmiş isə xal xal oldu. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”